30227 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 07-11-2019 (niveau 2)eerdere test 07 NOV latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 07-11-2019 zo ingevuld:(Deze musical is helemaal uitverkocht.)

L'offre de billets pour cette comédie musicale ........ complètement ........ .


50 % (afgerond)est, vendue
1 % (afgerond)était, comble
48 % (afgerond)est, épuisée 
2 % (afgerond)était, élue

est .. épuisée = is uitverkocht
Je kan ook zeggen ‘on joue à guichets fermés’.
‘Était .. comble‘ is geen Frans.
il était = hij was
comble = vol
elle était .. élue = zij was uitverkoren
elle est .. vendue = zij is verkocht; bijvoorbeeld la maison est vendue

Zie ook de pagina verleden tijd.Tu as déjà appelé ton amie?


46 % (afgerond)Non, je ne l'ai pas encore appelée, mais je vais lui téléphoner ce soir. 
24 % (afgerond)Non, je ne lui ai pas encore appelé, mais je vais lui téléphoner ce soir.
15 % (afgerond)Non, je ne l' ai pas encore appelée, mais je vais le téléphoner ce soir.
16 % (afgerond)Non, je ne lui ai pas encore appelé, mais je vais la téléphoner ce soir.

Heb je je vriendin al gebeld? Nee, ik heb haar nog niet gebeld, maar ik ga haar vanavond bellen.

iemand bellen = appeler quelqu'un, téléphoner à quelqu'un.
Appeler krijgt een lijdend voorwerp, in dit geval 'la' vanwege 'amie'. Het voltooid deelwoord krijgt een 'e', omdat het met avoir wordt vervoegd en het lijdend voorwerp voor het hele gezegde staat.
Téléphoner à krijgt een meewerkend voorwerp, in dit geval 'lui'. Er is geen verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Omdat er een infinitief in de zin staat komt 'lui' daarvoor te staan.
'amie' is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord. Maar omdat het met een klinker begint gebruik je 'ton' in plaats van 'ta'.

Zie ook de pagina persoonlijk vnw. (lijdend voorw.).Engagez-vous comme ........ (vrijwilliger) pour aller lire dans les classes.


7 % (afgerond)facultatif
9 % (afgerond)bien veillant
80 % (afgerond)bénévole 
4 % (afgerond)délibéré

Vertaling: Zet u in als vrijwilliger om in klassen te gaan (voor-)lezen.
S'engager = zich aanmelden / zich verbinden.
Délibéré= bewust/opzettelijk
Facultatif = optioneel.
'Veillant' is het tegenwoordig deelwoord van het werkwoord; veiller = waken.
'volontaire' is meestal een bijvoeglijk naamwoord, maar kan ook zelfstandig gebruikt worden, dus het zou hier ook passen.

Zie ook de pagina idioom.Notre responsabilité ne pourrait être engagée si le contenu de ce sac n’arrivait pas entier à destination.

Deze zin staat op een zakje van een bakkerij.

Wat geeft deze bakkerij aan?


1 % (afgerond)Mocht het zakje breken dan kunnen ze een ander product krijgen.
Voor klachten moet men zich wenden tot hun bazen.
99 % (afgerond)Dat ze niet verantwoordelijk zijn als hun product niet compleet op de bestemming aankomt. 

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld als de inhoud van deze zak niet compleet op de bestemming aan zou komen.
Het is een ironische waarschuwing: de inhoud is zo lekker dat de verleiding om ervan te snoepen groot is.
Klachten = des complaintes
De bazen = les patrons
En cas de casse = mocht het zakje scheuren

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
68% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen