30227 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 07-11-2019 (niveau 3)eerdere test 07 NOV latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 07-11-2019 zo ingevuld:Mannelijk of vrouwelijk ('le' of 'la')?

 

de twijfel = ........ doute

 


51 % (afgerond)la
49 % (afgerond)le 

Le doute fait vivre, la certitude, non.
De twijfel doet leven, zekerheid niet.

Zie ook de pagina bepaald lidwoord.Welk woord past op de plaats van ........ ?

"Je trouve que ce slogan est une faute, une ânerie, ........ (vergissing)." 

(Bernard Pivot parle du slogan pour la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024: "Made for sharing").


5 % (afgerond)un éloge
une étape
4 % (afgerond)une épreuve
92 % (afgerond)une erreur 

un éloge = een lofprijzing
une épreuve = een toets, een beproeving
une étape = een etappe
Vertaling: 'Ik vind deze slogan een fout, een stommiteit, een vergissing'. Bernard Pivot spreekt over de slogan voor de kandidatuur van Parijs voor de Olympische Spelen van 2024: 'Made for sharing'. Men valt vooral over het feit dat de slogan in het Engels is gesteld.

Zie ook de pagina idioom.Jean regarde la fille danser.

Il ........ danser.


14 % (afgerond)regarde la
1 % (afgerond)regarde le
82 % (afgerond)la regarde 
2 % (afgerond)le regarde

'La fille' kun je vervangen door 'la'.
Bij de werkwoorden faire, laisser, entendre, voir, envoyer, regarder, écouter en sentir (FLEVERES),gevolgd door een infinitief (het hele werkwoord), staat het persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp vóór de vervoegde vorm van de genoemde werkwoorden (de persoonsvorm).
Bij andere werkwoorden komt het persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp vlak voor de infinitief (hele werkwoord): Il veut la voir, il préfère la regarder.

Zie ook de pagina persoonlijk vnw. (lijdend voorw.).Le botulisme a paralysé une habitante de l'Essonne qui avait consommé une soupe périmée.

Wat betekenen de vetgedrukte woorden in dit recente nieuwsbericht?


39 % (afgerond)soep die over de datum is 
42 % (afgerond)bedorven soep
10 % (afgerond)vergiftigde soep
10 % (afgerond)beschimmelde soep

périmé = over de datum, verlopen
bedorven = pourri
beschimmeld = moisi
vergiftigd = empoisonné
Door botulisme is een vrouw uit de Essonne (departement) verlamd geraakt nadat zij soep had gegeten die over de datum was.

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
65% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen