27294 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 07-08-2020 (niveau 2)eerdere test 07 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 07-08-2020 zo ingevuld:In de reisgids van Bordeaux staat "les balades du patrimoine ont lieu les jeudis après-midi".

Wat vindt er plaats op donderdagmiddagen?


2 % (afgerond)bezoeken aan kloosters
38 % (afgerond)concerten van oude liederen
60 % (afgerond)erfgoedwandelingen 

Une balade OF une promenade = een wandeling.
Une vieille ballade = een oude ballade(lied).
Le patrimoine = het erfgoed.
Avoir lieu = plaatsvinden.
Een klooster = un monastère OF un couvent.
Een bezoek = une visite.

Zie ook de pagina idioom.(We liepen de heuvel af, toen het onweer begon.)

Nous ........ de la colline, quand l'orage a commencé.


20 % (afgerond)descendrions
7 % (afgerond)descendons
63 % (afgerond)descendions 
11 % (afgerond)descendrons

descendre = afdalen, naar beneden gaan, uitstappen (uit een voertuig)
nous descendions = we gingen naar beneden
nous descendons = wij gaan naar beneden
nous descendrons = wij zullen naar beneden gaan
nous descendrions = wij zouden naar beneden gaan
'Le passé composé' ( a commencé) zegt iets over een gebeurtenis die is afgesloten, 'l'imparfait' geeft antwoord op de vraag wat gebeurde er tegelijkertijd.

Zie ook de pagina verleden tijd.(Die vent is dom.)

Ce ........ est stupide.


3 % (afgerond)époux
célibataire
85 % (afgerond)mec 
11 % (afgerond)garçon

mec = vent, kerel (populair taalgebruik)
Soms betekent dit woord ook: 'vriendje' 'partner'
Ook het woord 'type' was hier passend geweest: un type = een kerel.
époux = echtgenoot
garçon = jongen
célibataire = vrijgezel

Zie ook de pagina conversatietaal.Allô, ........ (praktijk ) du docteur Renaud. 


1 % (afgerond)usage
3 % (afgerond)maison
79 % (afgerond)cabinet 
17 % (afgerond)pratique

le cabinet = de praktijk van arts, tandarts, haptonoom, enz.
les cabinets, les WC, les toilettes = het (de) toilet(ten)
la maison = het huis
la pratique = de praktijk in de betekenis van toepassing
l’usage = het gebruik, de gewoonte

Zie ook de pagina Zelfstandig naamwoord.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen