30229 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 11-11-2019 (niveau 3)eerdere test 11 NOV latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 11-11-2019 zo ingevuld:Regarde-toi dans le miroir : tu es tout ........ de chocolat ! 


54 % (afgerond)barbouillé 
5 % (afgerond)rafistolé
14 % (afgerond)bousillé
27 % (afgerond)pomponné

barbouiller = iets onverzorgd schilderen, iets vuil maken
bousiller = vernielen, kapot maken
se pomponner = zich met zorg opmaken, zich opdoffen
rafistoler = oplappen
In deze zin gaat het om een jongetje, was het een meisje geweest, dan had de zin er zo uitgezien:
Tu es toute barbouillée de chocolat !

Zie ook de pagina verleden tijd.Kies de juiste vorm:

Nous aimerions que Sébastien nous ........ lui-même le beau livre qu'il vient de recevoir.


80 % (afgerond)lise 
9 % (afgerond)lit
7 % (afgerond)lisait
5 % (afgerond)lisons

'Nous aimerions' drukt een wens of wil uit en wordt gevolgd door de subjonctif (= aanvoegende wijs).
'Lit' en 'lisons' zijn tegenwoordige tijden.
'Lisait' is onvoltooid verleden tijd (imparfait).

Zie ook de pagina aanvoegende wijs (subjonctif).In Québec, het Franstalig deel van Canada, worden regelmatig andere uitdrukkingen gebruikt dan in Frankrijk. Wat bedoelt een receptionist als hij tegen u zegt "à même"?


42 % (afgerond)meteen 
42 % (afgerond)eveneens
9 % (afgerond)ter plekke
7 % (afgerond)straks

Eveneens = également OF aussi.
Straks = tout à l'heure.
Ter plekke = sur place.

Zie ook de pagina conversatietaal.Le long du fleuve, on voyait des ânes chargés de fagots.

Wat betekent het dik gedrukte woord?


5 % (afgerond)proviand
69 % (afgerond)takkenbossen 
5 % (afgerond)pakken
22 % (afgerond)waterkruiken

Pakken = des colis OF des paquets.
Een waterkruik = une jarre.
Proviand = des vivres OF des provisions.

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
61% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen