30228 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 12-11-2019 (niveau 3)eerdere test 12 NOV latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 12-11-2019 zo ingevuld:Welke definitie beschrijft het volgende woord:

une litière

(source: Le Robert Junior des 7-11 ans)


51 % (afgerond)Une sorte de sable dans lequel les chats font leurs besoins. 
26 % (afgerond)Un ensemble d'objets qui garnissent l'endroit où l'on se couche la nuit.
7 % (afgerond)Un désaccord entre deux personnes qui veulent conclure une affaire.
15 % (afgerond)Une reproduction d'une image/d'un dessin (faite à l'aide d'une pierre).

la litière = kattenbakvulling (soort zand waarin katten hun behoefte doen)
la literie = alles rond het bed
une lithographie = une litho = een steendruk
un litige = een geschil

Zie ook de pagina idioom.(Er is geen verband tussen immigratie en criminaliteit.)

Il n’y a pas de ........ entre l’immigration et la criminalité.


78 % (afgerond)rapport 
4 % (afgerond)bandeau
12 % (afgerond)bande
6 % (afgerond)pansement

le rapport = het verband, de relatie, de betrekking. Ook 'lien' (le lien) had hier gepast, of 'la relation'.
la bande = de band (geluidsband), de rijstrook
le bandeau = de (hoofd)band van stof
le pansement = het verband (op een wond)

Zie ook de pagina meervoud regelmatig.(Wie is die man met wie jij gisteren gesproken hebt?)

Qui est ce monsieur ........ tu as parlé hier?


86 % (afgerond)avec qui 
2 % (afgerond)avec que
7 % (afgerond)à quel
4 % (afgerond)avec quel

Bij personen is het betrekkelijk voornaamwoord qui (onderwerp) of que (lijdend voorwerp). Na een voorzetsel altijd 'qui'. In deze zin is 'avec lequel' ook acceptabel (dan is er sprake van een dialoog).
Ook 'auquel' (aan elkaar geschreven) of 'à qui' kan hier gebruikt worden. Het betekent dan eigenlijk 'tegen wie', in deze context.
'à /avec quel' wordt niet gebruikt.

Zie ook de pagina betrekkelijk vnw..Quoi que puisse(nt) dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac.

Wat betekent 'quoi que'?


92 % (afgerond)Wat ... ook 
6 % (afgerond)Hoe ... ook
1 % (afgerond)Wie ... ook
1 % (afgerond)Wanneer ... ook

De complete zin luidt:
Quoi que puisse(nt) dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac: c'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Dit is de eerste zin uit het toneelstuk 'Dom Juan' van Molière.
In de 17e eeuw werd tabak gezien als een luxe genotsmiddel dat voor weinigen betaalbaar was.
Wat Aristoteles en de hele filosofie ook kan/kunnen beweren, niets is gelijk aan (zo goed als) tabak: het is de passie van nette mensen, en wie zonder tabak leeft, is het niet waard om te leven.
Het echte fragment staat in het enkelvoud: 'puisse'.
Comment = hoe
Quand = wanneer
Qui = wie

Zie ook de pagina voegwoorden.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen