30228 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 13-11-2019 (niveau 1)eerdere test 13 NOV latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 13-11-2019 zo ingevuld:(Wat doen jullie?)

Qu'est-ce que vous ........ ?


7 % (afgerond)voulez
92 % (afgerond)faites 
1 % (afgerond)dites
regardez

vous voulez = jullie willen / u wilt
vous dites = jullie zeggen / u zegt
vous regardez = jullie kijken / u kijkt

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Mannelijk of vrouwelijk ('le' of 'la')?

 

het cijfer = ........ chiffre


30 % (afgerond)la
70 % (afgerond)le 

100.000: le plus haut chiffre atteint = het hoogst bereikte getal.

Zie ook de pagina bepaald lidwoord.Welk woord kun je NIET gebruiken om in spreektaal te zeggen dat je iets 'leuk' vindt?


6 % (afgerond)chic
7 % (afgerond)chouette
83 % (afgerond)mordu 
3 % (afgerond)sympa

Mordu = gebeten
Ętre bien mordu = het lelijk te pakken hebben.
'Chic', 'chouette' en 'sympa' geven allemaal een positieve waardering aan in spreektaal.

Zie ook de pagina idioom.(Op 14 november 2019 is het de Dag van de Franse Taal!).

........ 2019, c'est la journée de la langue française!

 

 

**EXCELLENTE NOUVELLE!**

Er staat een playlist op Spotify met hedendaagse Franstalige muziek (55 nummers!) samengesteld door DJ Rafadelic uit Utrecht. Zoek op Spotify naar: Dag Van de Franse Taal.


7 % (afgerond)14 novembre
80 % (afgerond)Le 14 novembre 
3 % (afgerond)Sur le 14 novembre
9 % (afgerond)Au 14 novembre

Om een datum aan te geven ('op 14 november') gebruiken we het bepaald lidwoord 'le' voor de dag en de maand. Le 14 novembre, le 25 octobre.
Maar de eerste van de maand is 'le premier': le premier janvier, le premier mai.
De andere mogelijkheden zijn fout.
TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen