24604 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 21-09-2023 (niveau 2)eerdere test 21 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-09-2023 zo ingevuld:Een effectieve verkeerscampagne in Frankrijk om minder ongelukken bij het oversteken te bewerkstelligen:

Attention: les piétons, qui traversent la rue inconsciemment, ........ (worden gefotografeerd).


23 % (afgerond)sont photographiés 
17 % (afgerond)deviennent photographiés
20 % (afgerond)vont être photographiés
41 % (afgerond)seront photographiés

Bij oversteekplaatsen zijn verborgen camera's opgehangen. Te zien is dat mensen erg schrikken op het moment dat ze oversteken bij rood licht en een cameraflits zien.
‘Photographiés‘ heeft een ‘s’ omdat het voltooid deelwoord verwijst naar ‘les piétons’.
Ils seront photographiés = zij zullen worden gefotografeerd
Ils vont être photographiés = ze zullen worden gefotografeerd
Het werkwoord 'devenir' (=worden) kan alleen gebruikt worden als het een verandering teweeg brengt, als in 'devenir professeur'(docent worden) of 'devenir permanent'(blijvend worden)

Zie ook de pagina verleden tijd.Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. (Antoine de Saint-Exupéry)

Waarnaar verwijst het voornaamwoord 'en'?


29 % (afgerond)Toutes les grandes personnes
8 % (afgerond)elles
63 % (afgerond)'Toutes' t/m 'enfants' 

Alle grote persoonlijkheden zijn eerst kind(eren) geweest, maar weinigen onder hen herinneren zich dat.
'Toutes' t/m 'enfants' is hetzelfde als 'Leur enfance'
Antoine de Saint-Exupéry was een Franse schrijver (o.a. van Le Petit Prince).

Zie ook de pagina onpersoonlijk vnw..Waar is het vetgedrukte woord een afkorting van?

Clim réversible ou chaudière fuel.

(Uit een advertentie voor de verkoop van een huis.)


82 % (afgerond)climatisation 
9 % (afgerond)climat
7 % (afgerond)climatique
3 % (afgerond)climatologie

Vertaling: 'airco' die zowel kan koelen als verwarmen of verwarmingsketel met stookolie.

climatisation = airco
climat = het klimaat
climatique = wat het klimaat betreft
climatologie = klimatologie

Zie ook de pagina idioom.Sans supplément sur le droit d’entrée pour les enfants.

+ 3€ pour les adultes.

Wat staat er in de folder van deze attractie ?


9 % (afgerond)Kinderen mogen niet zonder begeleiding naar binnen, volwassenen betalen slechts dan € 3.
77 % (afgerond)Kinderen hoeven niets extra’s te betalen en volwassenen betalen € 3 extra. 
14 % (afgerond)Kinderen betalen het gewone tarief en de volwassenen € 3.

Zonder toeslag op het toegangsprijs voor de kinderen
+ € 3 voor de volwassenen.
Kinderen betalen het gewone tarief = des enfants paient le tarif habituel.
Kinderen mogen niet zonder begeleiding naar binnen = des enfants ne peuvent pas entrer sans accompagnement.

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
61% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen