29439 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 19-09-2019 (niveau 1)eerdere test 19 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 19-09-2019 zo ingevuld:(Ik dans in een discotheek.)

........ dans une discothèque.

 


3 % (afgerond)J'ai dansé
Je pense
96 % (afgerond)Je danse 
1 % (afgerond)Je chante

j'ai dansé = ik heb gedanst
je chante = ik zing
je pense = ik denk

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Welke vorm van het werkwoord staat correct in de gebiedende wijs?


10 % (afgerond)Comprend le texte.
8 % (afgerond)Écoutes la chanson.
72 % (afgerond)Lisez le texte. 
10 % (afgerond)Répètent s.v.p.

Lisez le texte = lees de tekst
De andere vormen zijn geen vormen van de gebiedende wijs.
‘Comprend’ hoort bij ‘il/elle’ van het werkwoord ‘comprendre' (= begrijpen). Il/elle comprend = hij/zij begrijpt.
‘Écoutes’ hoort bij ‘tu’ van het werkwoord ‘écouter (luisteren). Tu écoutes = jij begrijpt.
‘Répètent’ hoort bij ‘ils/elles’ van het werkwoord ‘répéter (= herhalen). Ils/elles répètent = zij herhalen

Zie ook de pagina gebiedende wijs.(Deze schrijver heeft veel romans gepubliceerd.)

........ écrivain a publié beaucoup de romans.


5 % (afgerond)Ce
1 % (afgerond)Ça
4 % (afgerond)Cette
90 % (afgerond)Cet 

Cet écrivain = deze schrijver ; ‘Écrivain’ begint met een klinker, vandaar ‘cet’.
Ça = dat ; Ça, c’est difficile
Cette fille = dit meisje
Ce garçon = deze jongen

Zie ook de pagina aanwijzend vnw..'Pas op voor de hond' is ........ . 

 

 


68 % (afgerond)Chien méchant! 
16 % (afgerond)Chien aboyant!
16 % (afgerond)Chien mordant!

méchant = gemeen, kwaadaardig
mordre = bijten
aboyer = blaffen
Vaak staat er bij huizen ook 'Attention au chien!' ('Pas op voor de hond!')

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen