27292 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 06-07-2020 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 06 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 06-07-2020 zo ingevuld:(De hele zomer zat ze op me te wachten, zegt Nicolas)

Tout l'été elle m' ........ , dit Nicolas.


5 % (afgerond)attendra
71 % (afgerond)attendait 
3 % (afgerond)attend
21 % (afgerond)attendrait

Je kan ook zeggen: elle m'a attendu tout l'été.
attend = wacht (tegenwoordige tijd)
attendra = zal wachten (toekomende tijd)
attendrait = zou wachten
attendre = wachten op

Zie ook de pagina verleden tijd.On n’a pas toujours un sac avec soi. Alors l’association ‘Merci pour eux’ ........ (stelt ter beschikking) des clients des pharmacies des cabas.

 


12 % (afgerond)mettent à la disposition
3 % (afgerond)mettra à la disposition
6 % (afgerond)ont mis à la disposition
79 % (afgerond)met à la disposition 

We hebben niet altijd een tas bij ons. Daarom stelt de vereniging ‘Merci pour eux’ boodschappentassen ter beschikking aan de klanten van apothekers.
De opbrengst van de tassen die je bij de apotheek koopt gaan naar diverse instellingen o.a. Perce-Neige.
Vandaar de naam van de vereniging ‘Merci pour eux’.
Il mettra à la disposition = hij zal ter beschikking stellen
Ils mettent à la disposition = zij stellen ter beschikking
Ils ont mis à la disposition = zij hebben ter beschikking gesteld

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Souhaitez-vous ........ (voortaan nog) recevoir notre lettre d’information?


12 % (afgerond)continuez
3 % (afgerond)continuer avec
6 % (afgerond)continuez en
80 % (afgerond)continuer à 

Wilt u voortaan nog onze nieuwsbrief ontvangen?
doorgaan met = continuer à

Zie ook de pagina vaste combinaties.Wat betekenen de vetgedrukte woorden?

 

Comment faire du shopping en ligne sans être pisté?


31 % (afgerond)zonder gevolgd te worden 
51 % (afgerond)zonder bedrogen te worden
19 % (afgerond)zonder te veel uit te geven

Hoe kun je online shoppen zonder gevolgd te worden?
pister = iemand bespieden en volgen zonder zelf zichtbaar te zijn
zonder bedrogen te worden = sans être trompé
zonder teveel uit te geven = sans dépenser trop

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
65% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen