29926 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 21-02-2020 (niveau 3)eerdere test 21 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 21-02-2020 zo ingevuld:(Zij wil dat haar neef op haar vragen anders antwoordt dan met een 'ja' of een 'nee'.)

Elle aimerait que son neveu ........ à ses questions autrement que par 'oui' ou par 'non'. 


74 % (afgerond)réponde 
8 % (afgerond)répondra
5 % (afgerond)réponds
13 % (afgerond)répond

répondre = antwoord geven, beantwoorden
Na een werkwoord dat een wil uitdrukt volgt een subjonctif (aanvoegende wijs): qu'il/elle réponde.
il/elle répond = hij geeft antwoord (tegenwoordige tijd)
'Réponds' hoort bij 'je' of 'tu'.
il/elle répondra = hij/zij zal antwoorden (toekomende tijd)

Zie ook de pagina aanvoegende wijs (subjonctif).Pour économiser de l'énergie, je ne laisse aucun appareil en veille, parce que les veilles consomment l'équivalent de la consommation d'un réfrigérateur par ménage et par an.

 

(Om energie te besparen, laat ik geen enkel apparaat op standby staan, omdat de standby positie ........ .)


1 % (afgerond)het energiegebruik per huishouden jaarlijks toeneemt.
95 % (afgerond)evenveel energie gebruikt als een koelkast per huishouden en per jaar. 
3 % (afgerond)per jaar meer gebruikt dan een zuinige, huishoudelijke diepvriezer.

de diepvriezer = le congélateur
het energieverbruik = la consommation d'énergie
huishoudelijk = ménager
toenemen = augmenter
zuinig = économe
la veille = de standby positie

Zie ook de pagina idioom.'De wind steekt op.' betekent ........

 


15 % (afgerond)Le vent augmente.
3 % (afgerond)Le vent commence.
79 % (afgerond)Le vent se lève. 
3 % (afgerond)Le vent débute.

se lever = opstaan, opstijgen, opsteken (wind)
augmenter = toenemen
commencer, débuter = beginnen
Ook: le jour se lève = de dag breekt aan / je me lève = ik sta op (uit bed bijvoorbeeld)

Zie ook de pagina idioom.Hoe zeg je 'ik kan er niet aan wennen' in het Frans?


41 % (afgerond)je n'y habitue pas
5 % (afgerond)je n'y fléchis pas
17 % (afgerond)je ne m'y fais pas 
37 % (afgerond)je ne m'y adapte pas

'je ne m'y fais pas' is spreektaal voor 'ik kan er niet aan wennen.'
Aan iets wennen = s'habituer à quelque chose, dus als wederkerig werkwoord: je m'y habitue = ik wen eraan.
fléchir = zwichten
s'adapter à = zich aanpassen aan

Zie ook de pagina conversatietaal.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen