MOB-versie | Naar grote versiegeslacht zelfst. nw.

le genre - het geslacht

 

In het Frans maken we onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden. Aan sommige woorden kun je van de betekenis afleiden of een woord vrouwelijk of mannelijk is, zoals bij de woorden man ( = un homme), vrouw (= une femme), jongen en meisje.

 

Meestal echter kun je aan een woord niet zien of het mannelijk of vrouwelijk is. Wanneer je Franse woorden leert, is het handig om meteen het lidwoord le of la bij het woord te leren.

le / la

  • le vélo = de fiets. Vélo is een mannelijk woord.
  • la voiture = de auto. Voiture is een vrouwelijk woord.

 

Vaak worden de volgende afkortingen gebruikt:

m. ev. = mannelijk enkelvoud (le)

v. ev. = vrouwelijk enkelvoud (la)

 

l'

Indien een (enkelvoudig) zelfstandig naamwoord begint met een klinker of een stomme h, dan krijgt het niet het lidwoord le of la, maar het lidwoord l'.

  • l'hôtel = het hotel
  • l'arbre = de boom
  • l'amie = de vriendin
  • l'école = de school

Voor zelfstandige naamwoorden die mannelijk enkelvoud zijn en met een klinker beginnen, wordt le gebruikt als het gaat om telwoorden of letters.

 

Letters: le i, le a, le e

Telwoorden: le onze , le un

Vaak worden de volgende Nederlandse afkortingen gebruikt in het woordenboek of in woordenlijsten, om te zien of een woord mannelijk of vrouwelijk is.

m. ev. = mannelijk enkelvoud (le)

v. ev. = vrouwelijk enkelvoud (la)

 

Vaak worden de volgende Franse afkortingen in het woordenboek gebruikt:

nm = nom masculin = mannelijk zelfstandig naamwoord (enkelvoud)

nf = nom féminin = vrouwelijk zelfstandig naamwoord (enkelvoud)

 

Door een 'e' aan sommige mannelijke zelfstandige woorden vast te maken kun je het woord vrouwelijk maken. Bijvoorbeeld:

  • l'ami - l'amie = de vriend - de vriendin
  • l'Anglais - l'Anglaise = de Engelsman - de Engelse
  • l'Allemand - l'Allemande = de Duitser - de Duitse

Voor meer informatie over lidwoorden, klik hier.

Mannelijk
Zelfstandige naamwoorden die eindigen op -age/-ment/-eau/-phone/-scope/isme zijn meestal mannelijk.

LET op: l'eau (het water) is vrouwelijk!   
Vrouwelijk
Zelfstandige naamwoorden die eindigen op -e/-tion/-ité zijn meestal vrouwelijk.
Let op: woorden op -ion (pion, avion) zijn mannelijk.

 

Namen van beroepen

Begin 2019 heeft de Académie Française besloten dat van veel beroepen naast de mannelijke vorm ook de vrouwelijke vorm officieel is toegestaan. Het gaat daarbij vooral om woorden als 'professeur/professeure', 'auteur/auteure', 'la maire/le maire'. Er is sprake van keuzevrijheid, het is geen strikt voorschrift.

 

NB
Onder voorbehoud noemen we hier twee websites waarin lijsten van mannelijke en vrouwelijke woorden voorkomen. Bedenk wel: op deze regels over het geslacht van Franse woorden bestaan altijd uitzonderingen.

http://www.passion4teq.com/articles/le-la-geslacht-regels/

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/82989/geslacht-van-een-frans-woord-herkennen/#preview


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter BijbelMartin van Toll Producties
in samenwerking met
Fundgrube Deutsch