MOB-versie | Naar grote versiemeervoud regelmatig

Le pluriel (régulier) - het meervoud (regelmatig)

Om een zelfstandig naamwoord in het meervoud te zetten, moet je op twee aspecten letten.

 

1. het lidwoord
Je dient het lidwoord ook in het meervoud te zetten.

le/la/l' --> les

un/une --> des

Let op! Het lidwoord des heeft in het Nederlands geen betekenis.

 

2. het zelfstandig naamwoord

De algemene regel voor het maken van een meervoudsvorm, is zelfstandig naamwoord + s

un chat des chats
een kat katten
la maison les maisons
het huis de huizen

 

Sommige woorden staan altijd in de meervoudsvorm:

 

les lunettes  de bril 
les mathématiques   de wiskunde
les devoirs het huiswerk
les vacances de vakantie
les toilettes / les W.-C. het toilet
les ciseaux de schaar
les environs de omgeving

 

Er zijn ook woorden die in het Nederlands in het meervoud staan, maar in het Frans in het enkelvoud:

 

de hersenen le cerveau
de middeleeuwen le Moyen Age
de mazelen la rougeole
de pokken la variole