MOB-versie | Naar grote versielidwoord samen met / de

Lidwoord met 'à' en 'de'

 

à + lidwoord

Het komt voor dat het lidwoord wordt vooraf gegaan door 'à' (= aan / naar)

Het lidwoord verandert dan bij 'le' en 'les':

 

à + le au
à + la = à la
à + l' = à l'
à + les   aux

 

Voorbeelden:

 • Je vais au garage.
  Ik ga naar de garage.
         
 • Elle va à la maison.
  Zij gaat naar huis.
      
 • Nous allons à l'hôtel.
  We gaan naar het hotel.
        
 • Ils vont aux États-Unis.
  Zij gaan naar de Verenigde Staten.

de + lidwoord 

Het komt ook voor dat het lidwoord wordt vooraf gegaan door 'de' (= van).

Het lidwoord verandert dan bij 'le' en 'les':

 

de + le = du
de + la = de la
de + l' = de l'
de + les = des

 

Voorbeelden:

 • La porte du grenier.
  De deur van de zolder.
        
 • La clé de la porte.
  De sleutel van de deur.
        
 • La cour de l'école.
  Het plein van de school.
        
 • Les feuilles des arbres.
  De bladeren van de bomen.