MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 15-04-2019 (niveau 1)geen eerdere test beschikbaar 15 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 15-04-2019 zo ingevuld:(Normaal gesproken kwam ze met haar vriendinnen naar huis.)

D'habitude, elle ........ avec ses copines.


6 % (afgerond)rentraient
12 % (afgerond)rentrais
79 % (afgerond)rentrait 
2 % (afgerond)rentriez

rentrer = naar huis gaan/komen
'Rentraient' hoort bij de 'ils/ elles' vorm.
'Rentrais' hoort bij de 'je/ tu' vorm.
'Rentriez' hoort bij de 'vous' vorm.

Zie ook de pagina verleden tijd.Mannelijk of vrouwelijk ('le' of 'la')?

 

de keuze = ........ choix


63 % (afgerond)le 
37 % (afgerond)la

'choix', keuze, hangt samen met 'choisir', kiezen.
Au choix! = Naar keuze!
Au marché il y a un énorme choix de choux = Op de markt is een grote keuze aan kolen. Le chou = de kool

Zie ook de pagina bepaald lidwoord.(De spijkerbroek is nieuw.)

 


7 % (afgerond)Le jean sont nouveaux.
2 % (afgerond)La jean a nouvelle.
9 % (afgerond)Le jean est nouvelle.
83 % (afgerond)Le jean est nouveau. 

Een spijkerbroek = un jean, un blue-jean, des jeans
'Nouveaux' hoort bij een mannelijk zelfstandig naamwoord dat meervoud is.
'Nouvelle' hoort bij een vrouwelijk zelfstandig naamwoord.
'La jean a nouvelle.' bestaat niet.

Zie ook de pagina vorm bijv. nw..Pour le moment, elle est ........ l’étranger.


15 % (afgerond)dans
51 % (afgerond)à 
33 % (afgerond)en

in het buitenland = à l’étranger
en = in, naar ; bijvoorbeeld : je vais en France (ik ga naar Frankrijk), il est fort en calcul (hij is goed in rekenen).
dans = in ; bijvoorbeeld : le chat est dans la boîte (de kat is in de doos).

Zie ook de pagina vaste combinaties.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)