MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 19-07-2024 (niveau 2)eerdere test 19 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 19-07-2024 zo ingevuld:Wanneer is 'Le Comptoir d'Alain' open?

 

 

"Ouvert du lundi au vendredi de 7h"51 % (afgerond)Van maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur. 
9 % (afgerond)Alleen op maandag en vrijdag vanaf 7 uur ‘s avonds.
39 % (afgerond)Van maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur ’s avonds
1 % (afgerond)Op maandag en vrijdag vanaf 7 uur.

Du lundi au vendredi = van maandag tot en met vrijdag.
Le lundi et le vendredi = maandags en vrijdags.
De 7 h = vanaf 7 uur ('s morgens)Zie ook de pagina idioom.Welk woord is verkeerd gespeld?

 

Selon le baromètre Voltaire 2018, publiée mardi, les femmes maîtrisent mieux l'orthographe que les hommes.3 % (afgerond)l'orthographe
89 % (afgerond)publiée 
6 % (afgerond)maîtrisent
2 % (afgerond)mieux

Er had moeten staan 'publié'. Mannelijk (en niet vrouwelijk) enkelvoud omdat baromètre mannelijk is.
Vertaling: Volgens de Voltaire 2018 barometer, die dinsdag is gepubliceerd, beheersen vrouwen de spelling beter dan mannen.

Zie ook de pagina voltooide tijd.Wat betekent:

'Laisse tomber!'63 % (afgerond)Laat maar zitten! 
36 % (afgerond)Laat los!
1 % (afgerond)Je hebt iets laten vallen!

Je hebt iets laten vallen = Tu as laissé tomber quelque chose.
Laat los = Laisse!

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.On n'oubliera jamais le carnage des attentats dans le monde entier.

Wat betekent het vetgedrukte woord?8 % (afgerond)angst
80 % (afgerond)bloedbad 
3 % (afgerond)oorzaak
9 % (afgerond)gevolg

On n'oubliera jamais le carnage des attentats dans le monde entier = We zullen nooit het bloedbad vergeten van de aanslagen over de hele wereld.
de angst = la peur, l'angoisse
het gevolg = la conséquence
de oorzaak = la cause

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter BijbelMartin van Toll Producties
in samenwerking met
Fundgrube Deutsch