30228 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Antwoorden van 07-11-2019 (niveau 1)eerdere test 07 NOV latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 07-11-2019 zo ingevuld:Taisez-vous! Vous ........ trop fort!


1 % (afgerond)parliez
1 % (afgerond)parlerez
95 % (afgerond)parlez 
3 % (afgerond)parle

Betekenis: Zwijg! U praat te luid!
vous parlez = u praat, jullie praten
'parle' hoort bij 'je, il, elle, on'
vous parlerez = u/jullie zult praten
vous parliez = u sprak, jullie spraken

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Welk stukje van de zin is niet correct??

 

L'année dernière, je suis été en France avec mon amie.


17 % (afgerond)avec mon amie
54 % (afgerond)je suis été 
5 % (afgerond)en France
25 % (afgerond)l'année dernière

Het werkwoord 'être' wordt met 'avoir' vervoegd, dus: 'j'ai été'.

'année' is vrouwelijk, dus 'dernière'
'France' is vrouwelijk dus 'en'
'amie' is weliswaar vrouwelijk, maar begint met klinker en dan verandert 'ma' in 'mon'

Zie ook de pagina verleden tijd.(Is het jouw vriendin?)

C'est ........ copine?


86 % (afgerond)ta 
2 % (afgerond)son
1 % (afgerond)tes
11 % (afgerond)ton

jouw vriendin = ta copine
jouw vriend = ton copain
jouw ouders = tes parents
zijn/haar broer = son frère

Zie ook de pagina bezittelijk vnw..Avec l'arrivée du beau temps, les gens sont plus positifs.

Wat betekenen de vetgedrukte woorden?


87 % (afgerond)mooi weer 
7 % (afgerond)een goede tijd
6 % (afgerond)het mooie seizoen

il fait beau = het is mooi weer
een goede tijd = un bon temps
het mooie seizoen = la belle saison

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen