MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 17-04-2019 (niveau 3)eerdere test 17 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 17-04-2019 zo ingevuld:Bientôt, les élections européennes auront lieu. Nous ........ les doigts pour les résultats.


13 % (afgerond)croyons
37 % (afgerond)croissons
4 % (afgerond)croixons
46 % (afgerond)croisons 

la croix = het kruis
croiser = kruisen (wij kruisen onze vingers, duimen = nous croisons les doigts)
croire = geloven (we geloven = nous croyons)
'croissons' komt van het werkwoord 'croître', dat 'groeien' of 'wassen' betekent.
La lune croissante = de wassende maan. Een croissant heeft de vorm van de wassende maan.
'croixons' is een niet bestaand woord.

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.Apportez, s'il vous plaît, un document ........ (geldig).


9 % (afgerond)valuable
1 % (afgerond)durable
82 % (afgerond)valide 
8 % (afgerond)réglementaire

valuable is een Engels woord dat 'waardevol' betekent.
réglementaire = reglementair, volgens de afspraken
durable = duurzaam
valide = geldig, een zekere geldigheidsduur hebbend
en cours de validité = nog (steeds) geldig
un document périmé = een document dat niet meer geldig is
valable = geldig in de betekenis van 'kostbaar', 'een zekere waarde hebbend'

Zie ook de pagina idioom.Wat is de juiste spelling in deze zin? 

Ça ........ (is de moeite waard).


63 % (afgerond)vaut la peine 
1 % (afgerond)vaud la peine
32 % (afgerond)faut la peine
3 % (afgerond)vale la peine

'Ça vaut la peine' is de juiste uitdrukking; de werkwoordsvorm is 3e persoon enkelvoud van het onregelmatige werkwoord 'valoir' (= (iets waard zijn).
Il faut = het/je/men moet.
La peine = 'de moeite' of 'het verdriet' (cela me fait de la peine)

Zie ook de pagina onregelmatig werkw..Welke woorden passen in deze zin?

Il faut ........ (graven) un trou pour ........ (begraven) ces déchets.


2 % (afgerond)fouir - inhumer
3 % (afgerond)enterrer - creuser
27 % (afgerond)fouir - enterrer
68 % (afgerond)creuser - enterrer 

Fouir = loswroeten met poot of snuit (zoals dieren doen)
Inhumer = begraven van een lichaam

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
65% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)