MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 19-04-2019 (niveau 3)eerdere test 19 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 19-04-2019 zo ingevuld:(Zij wil dat haar neef op haar vragen anders antwoordt dan met een 'ja' of een 'nee'.)

Elle aimerait que son neveu ........ à ses questions autrement que par 'oui' ou par 'non'. 


16 % (afgerond)répond
8 % (afgerond)répondra
71 % (afgerond)réponde 
6 % (afgerond)réponds

répondre = antwoord geven, beantwoorden
Na een werkwoord dat een wil uitdrukt volgt een subjonctif (aanvoegende wijs): qu'il/elle réponde.
il/elle répond = hij geeft antwoord (tegenwoordige tijd)
'Réponds' hoort bij 'je' of 'tu'.
il/elle répondra = hij/zij zal antwoorden (toekomende tijd)

Zie ook de pagina aanvoegende wijs.Iemand draagt deze button met daarop de tekst:

Et en plus, je parle français!

Wat betekent dat?

 


97 % (afgerond)En bovendien spreek ik Frans! 
1 % (afgerond)Toch spreek ik Frans!
1 % (afgerond)Ik spreek steeds meer Frans!
Frans is een plus in mijn leven!

en plus = bovendien
De 's' wordt hier uitgesproken! In 'plus' (meer) en 'ne plus' (niet meer) gebeurt dat niet.
de plus en plus = steeds meer
(et) pourtant = toch
De zin 'Et en plus, je parle français!' verwijst naar het feit dat 'iedereen wel Engels spreekt'. Door daarnaast óók ('bovendien') Frans te spreken, heb je meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt, in de studie en kun je leukere contacten hebben tijdens reizen in het buitenland.

Zie ook de pagina idioom.Hier, elle a été placée en garde à vue.

Wat betekenen de dik gedrukte woorden ?


5 % (afgerond)crèche
16 % (afgerond)opvanghuis
66 % (afgerond)voorarrest 
13 % (afgerond)verzorgingshuis

Een crèche = une garderie.
Een opvanghuis = un centre d'accueil.
Een verzorgingshuis = une maison de retraite.

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.Cet escroc a été grillé par une ancienne copine.

Wat betekenen de vetgedrukte woorden ?


38 % (afgerond)is bedrogen
39 % (afgerond)is ontmaskerd 
3 % (afgerond)is omver gereden
20 % (afgerond)is aangeklaagd

Être grillé (pop.) = être démasqué = ontmaskerd worden.
Un escroc = een bedrieger.
Un tricheur = een valsspeler (bij een spelletje)
Une copine = een vriendin.
Aanklagen = inculper.
Bedriegen = tromper.
Omver rijden = renverser.

Zie ook de pagina conversatietaal.TOTAALRESULTAAT:
68% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)