MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 23-04-2019 (niveau 3)eerdere test 23 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 23-04-2019 zo ingevuld:Wat betekenen de vetgedrukte woorden?

Vous pouvez contacter l'assistance téléphonique au numéro figurant sur votre courrier de confirmation d'abonnement.


1 % (afgerond)de mail waarin het telefoonnummer staat
de brief waarmee uw abonnement wordt beëindigd
8 % (afgerond)de mail waarmee u zich geabonneerd heeft
91 % (afgerond)de brief waarmee uw abonnement bevestigd is 

confirmer = bevestigen
U kunt contact maken met de telefonische hulpdienst op het nummer dat voorkomt op de post (brief) waarmee uw abonnement bevestigd is.
figurer = voorkomen, la figure (=le visage) du roi figure sur les timbres

Zie ook de pagina idioom.Wat is het vrouwelijke woord voor 'le comte' (de graaf)?


1 % (afgerond)la comteuse
1 % (afgerond)la comte
98 % (afgerond)la comtesse 
la comtrice

De vrouwelijke vorm van 'le comte' is 'la comtesse' (de gravin).
De andere woorden bestaan niet in het Frans.

Zie ook de pagina geslacht zelfst. nw..Vous déménagez vraiment à la campagne ?

 


2 % (afgerond)Non, nous ne le déménageons pas du tout, nous aimons trop la ville.
Non, nous n’au déménageons pas du tout, nous aimons trop la ville.
90 % (afgerond)Non, nous n’y déménageons pas du tout, nous aimons trop la ville. 
8 % (afgerond)Non, nous n’en déménageons pas du tout, nous aimons trop la ville.

'Y' vervangt een plaatsbepaling die wordt voorafgegaan door à.
Vous déménagez vraiment à la campagne ?
Non, nous n’y déménageons pas vraiment, parce que nous gardons notre appartement dans la ville.

Zie ook de pagina onpersoonlijk vnw..Wat betekent het vetgedrukte woord?

Il m’a envoyé un texto pour que je téléphone à la salle de concerts pour commander des billets.


5 % (afgerond)omdat
zonder dat
6 % (afgerond)voordat
89 % (afgerond)opdat 

omdat = parce que of comme (aan het begin van de zin)
voordat = avant que
zonder dat = sans que
een sms = un texto
een (whats)appje = un whatsapp
Vertaling: Hij heeft me een sms gestuurd opdat ik naar de concertzaal bel om kaarten te bestellen.
De uitroep "Texto!" betekent: 'Dat zijn letterlijk zijn/haar woorden!' Textuellement, mot à mot.

Zie ook de pagina voegwoorden.TOTAALRESULTAAT:
92% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)