MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 31-01-2023 (niveau 3)eerdere test 31 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 31-01-2023 zo ingevuld:Welke attractie hoort NIET op de kermis thuis?


5 % (afgerond)la grande roue
47 % (afgerond)la pagode 
17 % (afgerond)les montagnes russes
31 % (afgerond)le manège

la pagode = de pagode
la grande roue = het reuzenrad
le manège = de draaimolen, de manege (voor het africhten van paarden)
les montagnes russes = de achtbaan
Montagne Russe is ook een toetje van lange vingers, rum en vla.

Zie ook de pagina idioom.(Welk woord heeft pas sinds kort een vrouwelijke vorm?)

Quel mot n'a une forme féminine que depuis peu de temps?


8 % (afgerond)un concierge
9 % (afgerond)un journaliste
75 % (afgerond)un bourgmestre 
8 % (afgerond)un élève

un bourgmestre = een burgemeester
Dit woord wordt vooral in Wallonië gebruikt.In het Frans van Wallonië wordt nu ook 'Madame la bourgmestre' gebruikt.
In Frankrijk spreken we over 'le maire'. Meestal wordt 'le maire' zowel voor vrouwelijke als mannelijke burgemeesters gebruikt: Madame le maire. Ook 'la maire/la mairesse' komt voor.
Wanneer deze woorden vrouwelijk zijn, worden ze voorafgegaan door 'une' i.p.v. 'un'.

Zie ook de pagina geslacht zelfst. nw..Sylvain prépare-t-il une belle surprise aux membres de la rédaction de www.NuBeterFrans.nl ?

 15 % (afgerond)Oui, il leur en prépare.
63 % (afgerond)Oui, il leur en prépare une. 
7 % (afgerond)Oui, il les leur prépare.
14 % (afgerond)Oui, la leur prépare.

Ook dit antwoord was correct geweest: Oui, il la leur prépare
'Une' wordt hier gezien als een telwoord. In dat geval wordt het zelfstandig naamwoord vervangen door 'en', en blijft het telwoord staan.
'En' en ook 'y' staan direct voor de persoonsvorm (het vervoegde werkwoord).
De meewerkende voornaamwoorden 'lui' en 'leur' komen altijd vlak voor het vervoegde werkwoord of voor 'en' en 'y'.
'Me', 'te', 'se', 'nous' en 'vous' komen meteen na het onderwerp.

Zie ook de pagina persoonlijk vnw. (meewerkend voorw.).Nous avons habitué Rose à manger de tout. ........ (toch), comme tous les enfants, elle adore les frites! 


3 % (afgerond)Comment
Pourquoi
5 % (afgerond)Parce que
91 % (afgerond)N'empêche que 

empêcher = verhinderen
'n'empêche que' is een vaste combinatie.
Ook mogelijk zijn: 'Il n'empêche que' en 'Ça n'empêche que'. Ook 'Pourtant' (of 'malgré tout') kan hier gebruikt worden.

Zie ook de pagina voegwoorden.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)