MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 26-02-2024 (niveau 3)eerdere test 26 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 26-02-2024 zo ingevuld:(Na één uur schaatsles, slaagt hij er in zelfstandig te schaatsen! Hij heeft er echt aanleg voor! )

Après une heure de cours à la patinoire, il ........ patiner tout seul! Il est vraiment doué!


9 % (afgerond)arrive
14 % (afgerond)arrive de
77 % (afgerond)arrive à 
1 % (afgerond)arrive pour

'Arriver' wordt gevolgd door het voorzetsel 'à' wanneer er een heel werkwoord achter komt.
'Arriver' betekent meestal: aankomen. Arriver à = erin slagen om, in staat zijn om.
Een vaste uitdtukking: Il m'arrive de nager le matin = het komt wel eens voor dat ik 's ochtends (ga) zwem(men).
J'arrive à nager le matin = het lukt me om 's ochtends te zwemmen

Zie ook de pagina vaste combinaties.Kies de juiste vorm (savoir of connaître):

Je regrette qu'il ne ........ pas Marie-Louise.


sait
12 % (afgerond)connaît
82 % (afgerond)connaisse 
5 % (afgerond)sache

savoir: weten (in de zin van: kennis hebben van een specifieke feit)
connaître: kennen (in de zin van: een uitgebreide kennis hebben van een onderwerp, of een persoon kennen)
Het is hier 'connaître' omdat het gaat over 'een persoon kennen'.
'Regretter' drukt een gevoel uit en wordt daarom gevolgd door een subjonctif.
'Connaisse' en 'sache' zijn subjonctifs (aanvoegende wijs)
'Connaît' en 'sait' zijn tegenwoordige tijd.

Zie ook de pagina aanvoegende wijs (subjonctif).Wat zeg je nooit nadat iemand je heeft bedankt ?


2 % (afgerond)de rien
10 % (afgerond)pas de quoi
16 % (afgerond)je vous en prie
72 % (afgerond)pas de merci 

"pas de quoi" en "de rien" betekenen "geen dank".
"je vous en prie" betekent "alstublieft" /"graag gedaan".
"pas de merci / pas de pitié" zijn termen uit de oorlog: "geen genade".

Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.Een van de boeken van Astérix heet 'La Zizanie'.

Welk woord is geen synoniem voor dat woord?


54 % (afgerond)la trouille 
14 % (afgerond)la désunion
13 % (afgerond)la brouille
18 % (afgerond)le désaccord

la zizanie = le désaccord (onenigheid) = la brouille (ruzie) = la désunion (verdeeldheid) Allemaal woorden die net geen echte synoniemen zijn.
la trouille = de (grote) angst. Dit woord is populair taalgebruik.
un(e) trouillard(e) = een bangerik
Er 'bestaat' ook 'un trouillomètre', een apparaat dat angst meet.
Zoals in het chanson van Serge Reggiani 'Ma dernière volonté': https://www.youtube.com/watch?v=tR8twKDfaCk
Paroles: www.talenvoortalent.nl/madernierevolonte.pdf

Zie ook de pagina idioom.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)