MOB-versie | Naar grote versietegenwoordig deelwoord

Tegenwoordig deelwoord/le participe présent et le gérondif 

 

Le participe présent

Vorm: je vervangt de 'ons' uitgang van de nous-vorm van de werkwoorden door 'ant'.

Voorbeeld:

 • donnant = gevende
 • finissant = eindigende
 • vendant = verkopende
 • Ik hoor het geluid van de leerlingen die op het schoolplein spelen.
  J'entends le bruit des élèves jouant dans la cour.
 • Omdat ze arm is, kan ze geen nieuwe kleren kopen.
  Étant pauvre, elle ne peut pas s'acheter de nouveaux vêtements.
 • Ik heb hen gezien, terwijl ze naar huis fietsten.
  Je les ai vus pédalant à la maison.

 

De gérondif

Vorm: je vervangt de 'ons' uitgang van de 'nous' vorm van de werkwoorden door 'ant' én je zet er 'en' voor: en allant = al gaande.                                                                 In het Nederlands krijg je meestal zinnen als:

door te ..., toen ..., terwijl ..., als ...., hoewel ...

 

Voorbeelden:

 • Toen ze bij de bioscoop aankwamen, gingen ze een kaartje kopen.
  En arrivant au cinéma, ils allaient acheter un billet.
 • Als je elke avond leert, dan slaag je wel.
  En apprenant tous les soirs, tu réussiras certainement.

Belangrijk voor het gebruik: het onderwerp van de hoofdzin moet hetzelfde zijn als dat van het stuk zin waar de gérondif in staat.

 

Bijvoorbeeld:

En rentrant, j'ai remarqué que la porte d'entrée était ouverte.

Toen ik thuiskwam, zag ik dat de vooordeur open stond.