MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 26-05-2020 (niveau 3)eerdere test 26 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 26-05-2020 zo ingevuld:Pour produire moins de déchets, je limite l'utilisation de produits ........ (wegwerp) ou des produits à usage ........ (eenmalig).


2 % (afgerond)inférieur, limité
94 % (afgerond)jetables, unique 
4 % (afgerond)recyclables, unique
chimiques, personnel

Om minder afval te produceren beperk ik het gebruik van wegwerpproducten en producten voor eenmalig gebruik.
les déchets (m) = het afval

chimique = chemisch
inférieur = inferieur
limité = beperkt
personnel = persoonlijk
recyclable = recyclebaar, geschikt voor hergebruik

Zie ook de pagina idioom.Welk woord hoort NIET bij  de computertaal ?

 


10 % (afgerond)Le tapis souris
16 % (afgerond)Le fichier
22 % (afgerond)La pièce jointe
52 % (afgerond)La vitre 

la vitre = de ruit; het kan ook venster (la fenêtre) betekenen.
La fenêtre hoort wél bij de computertaal (window).
le fichier = het bestand
le tapis souris = de muismat
la pièce jointe = de bijlage

Zie ook de pagina Zelfstandig naamwoord......... est l'adresse e-mail à ........ vous avez envoyé le message?

 


7 % (afgerond)Quel, laquelle
11 % (afgerond)Quel, lequel
71 % (afgerond)Quelle, laquelle 
10 % (afgerond)Quelle, lequel

Wat is het e-mailadres waaraan u het bericht hebt gestuurd?
'Adresse' is vrouwelijk: une adresse. Vandaar de twee vrouwelijke vormen 'Quelle' en 'laquelle'.

Zie ook de pagina betrekkelijk vnw.......... (Terecht), les hooligans ont été punis.


2 % (afgerond)Le juste milieu
6 % (afgerond)À droite
75 % (afgerond)À juste titre 
18 % (afgerond)Adroit

De relschoppers zijn terecht bestraft.
adroit = handig
à droite = rechtsaf
le juste milieu = het juiste midden

Zie ook de pagina voegwoorden.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)