MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 30-11-2023 (niveau 3)eerdere test 30 NOV geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 30-11-2023 zo ingevuld:Mannelijk of vrouwelijk ('un' of 'une')?

een uitwisseling = ........ échange

 

 


46 % (afgerond)une
54 % (afgerond)un 

Dans mon lycée nous avons un échange avec un collège français.

Zie ook de pagina onbepaald lidwoord.(Vroeger nam men een concert op op een geluidsband.)

Autrefois, on enregistrait un concert sur ........ sonore.


7 % (afgerond)un bandeau
87 % (afgerond)une bande 
un pneu
5 % (afgerond)un lien

bande = (geluids)band, rijstrook
une bande de copains = een vriendengroep (mais: un groupe de musiciens).
bandeau = (hoofd)band
pneu = band (van een auto of fiets)
lien = band, verband, relatie, betrekking, link (naar een internetsite)

Zie ook de pagina meervoud regelmatig.(Dat is het handboek waarvan ik gebruik gemaakt heb.)

Voilà le manuel ........ je me suis servi.


76 % (afgerond)dont 
2 % (afgerond)de qui
5 % (afgerond)de quoi
17 % (afgerond)de quel

Bij niet-personen is het betrekkelijk voornaamwoord na een voorzetsel lequel, laquelle, lesquels of lesquelles. La voiture avec laquelle je fais mon voyage.
De+ lequel etc. = duquel, de laquelle, desquels, desquelles, deze worden soms gebruikt. Vaker echter gebruik je dan 'dont'. Hier zou ook 'duquel' mogelijk zijn geweest.
se servir de = gebruikmaken van, zich bedienen van

Zie ook de pagina betrekkelijk vnw..Il pleut tellement que je suis trempé comme ........


32 % (afgerond)un verre d'eau
15 % (afgerond)un potage
40 % (afgerond)une soupe 
12 % (afgerond)des gouttes

'Je suis trempé comme une soupe' betekent letterlijk 'Ik ben zo doorweekt als een soep.' Vaste uitdrukking.
un potage is een synoniem voor het woord une soupe, maar niet in deze uitdrukking te gebruiken.
un verre d'eau = een glas water
des gouttes = druppels

Zie ook de pagina spreekwoorden.TOTAALRESULTAAT:
64% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)